OBS! BILBINGON SLUT!

22.03.2019 14:13

OBS!! Forsby Idrottsplats styrelse informerar att det inte mer kommer spelas nån bilbingo nere på Forsby Idrottsplats!